Föreningens syfte

Välkommen till


Arbetsmiljöseniorerna

Arbetsmiljöseniorerna har till syfte:


1.att främja kontakten mellan tidigare arbetskamrater

2.att hålla oss uppdaterade med vad som händer inom arbetslivsområdet

3.att delta i utflykter och samkväm under trivsamma former i enlighet med medlemmarnas önskemål


Vår medlemsmatrikel, som vi försöker hålla uppdaterad, ger dig möjlighet att hålla reda på vart dina forna arbetskamrater tagit vägen. Några byter bostadsort efter pensioneringen och då kan det vara svårt att hitta dem.

OBS matrikeln kan inte publiceras på nätet.

 

Föreningens stadgar (pdf-fil)
Sidan redigerad 2019-01-14