Medlemsskap

Välkommen till


Arbetsmiljöseniorerna

HUR BLIR MAN MEDLEM I ARBETSMILJÖSENIORERNA


Man kan bli medlem i Arbetsmiljöseniorerna från och med det år man går i pension respektive delpension. Som anförvant/medlem kan nära anhörig till medlem eller tidigare medlem antas.


Anförvantmedlem betalar samma årsavgift som övriga medlemmar och har rätt att delta i alla aktiviteter och sammanträden på samma villkor som dessa. Anförvantmedlem har dock ingen rösträtt inom Arbetsmiljöseniorerna.


Avgift för medlemskap är 100 kronor per år för medlemmar bosatta inom SL-området (Stockholms län). För medlemmar utanför SL-området är årsavgiften 20 kronor per år. Observera att enligt de nya stadgarna måste avgiften betalas årligen. 


Vill du bli medlem, kontakta Yvonne Göpel, Tre Bröders väg 8, 611 31 Nyköping, tel.: 0155-21 03 03  Du kan givetvis även kontakta någon av oss andra i styrelsen.


Om du redan är medlem...

Har du bytt bostadsadress eller e-post alternativt om du fått ny e-postadress? Då är det viktigt att du meddelar Yvonne Göpel, som har ansvaret för vår medlemsförteckning. Hon kan då lägga in uppgifterna i medlemsregistret. Det är ju en förutsättning för att du kunna ta del av våra utskick.

Kontrollera gärna i matrikeln att alla dina uppgifter finns med och att de är rätt. Har du en e-postadress som inte kommit med så skicka den till (yvonne.gopel@gmail.com).Sidan redigerad 2020-07-13