Nyheter

InformationMedlemsmöte den 15 november 2023

Mötet hölls i AV:s lokaler i Solna. För första gången var några medlemmar med på länk. Mötet inleddes med att Charlotta Runell presenterade den ”nya svarstjänsten” som är belägen  Mölndal.

Kort genomgång av föreningens ekonomi samt presentation av planerade aktiviteter under våren

Mötet beslutade att inte längre göra utskick med post till de som saknar E-mail. Hänvisning till hemsidan för information om kommande aktiviteter.


Billy Karlsson

webbredaktörMedlemsmöte den 9 november 2022

Medlemsmötet hölls i AV:s nya lokaler på Svetsarvägen 12 i Solna, där vi hälsades välkomna av Håkan Olsson. Han och Arne Alfredsson informerade om nyheter i verksamheten samt AV:s samordning av regeringsuppdraget om myndighetssamverkan för att motverka arbetslivskriminalitet.

Mångåriga ordföranden Kerstin Wahlberg kunde äntligen avtackas och till hennes ersättare som tf ordföranden fram till årsmötet 2023 utsågs Karin Lagerqvist. 


Billy Karlsson

webbredaktör


Medlemsmöte den 9 november2021

Vid föreningens möte den 9 november 2021 invaldes några nya styrelsemedlemmar. Tyvärr kunde vi inte få fram en ny ordförande så Kerstin Wahlberg lovade att stå kvar till årsmötet våren 2022.


Våra nya medlemmar i styrelsen är:

Agneta Karlström

Eva Geijer

Karin Hedén

Claes Petersén


Kvar till vårens årsmöte finns Kerstin Wahlberg och Lars Lindén. De ska stödja den nya styrelsen i den mån det behövs. Som framgår av Seniorblad nr 1 2022 så har styrelsen kommit igång med vårens planeringsarbete men allt är av naturliga skäl preliminärt. Vi ser i alla fall fram mot att kunna träffas igen och få uppleva nya spännande besök. Håkan Olsson hoppades att vi skulle kunna besöka AV´s nya lokaler i Solna.


För närvarande ser det alltså ut som om föreningen kan leva vidare.


Björn Greijer

WebbredaktörHar du ny eller ändrad e-post, har du flyttat eller bytt telefonnummer. Sådana förändringar ska du meddela till Claes Petersén, claes.petersen@telia.com


Om du inte har betalt medlemsavgiften och fortfarande vill vara medlem så är vi tacksamma för en betalning till plusgiro 2 06 93-8, 100 kr inom SL-området och 50 kr för övriga. Notera att nu kan vi inte betala för fem år i taget, detta för att underlätta för kassören. 

Sidan redigerad 2024-02-26